Salta al contingut


Objectius

ninotsOBJECTIUS GENERALS:

1.     Potenciar el desenvolupament comunitari per tal de desencadenar un procés de modificació, millora i identitat en el barri, aprofitant les sinèrgies positives del territori, optimitzar, i racionalitzar els recursos existents, tot avaluant el valor afegit en les intervencions.

2.     Millorar la qualitat de vida de la ciutadania, promovent el desenvolupament integral de la persona, impulsant iniciatives d’economia social i afavorint el desenvolupament d’accions sostenibles socialment i en el temps.

3.     Fomentar la corresponsabilitat i el compromís de totes les persones i tots els segments de la societat, el teixit associatiu i econòmic, i els agents socials amb l’acompanyament de les administracions.

4.     Desenvolupar les potencialitats individuals i col·lectives per a incrementar el nivell d’autonomia i promoció.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

1.     Impulsar projectes per afavorir l’educació en valors.

2.     Treballar el civisme pel bon veïnatge.

3.     Impulsar solidaritat intergeneracional.

4.     Fomentar l’associacionisme com a estructura social.

5.     Afavorir la convivència intercultural.

6.     Revitalitzar els espais públics.

7.     Fomentar hàbits de salut pública i de prevenció.

8.     Vetllar per la crítica i reflexió sobre les problemàtiques actuals.

9.     Possibilitar la millora de la coordinació de les entitats que treballen la inserció laboral al barri augmentant els recursos a l’abast.

10.  Millorar i potenciar la inserció laboral dels usuaris atesos en les entitats que promouen la Xarxa XIPS.

11. Impulsar i potenciar la xarxa relacional del veïnat, potenciant la creació de nous espais que fomentin el coneixement i la solidaritat.

12.  Recolzar el creixement i desenvolupament d’infants i joves. Oferir-los acompanyament, espai i eines.    Forma part de:
    És un projecte de:
    xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor