Salta al contingut


PLA COMUNITARI

La finalitat d´aquest procés és unir esforços de tothom per a transformar la realitat de la comunitat millorant-la per tal d´afavorir la convivència veïnal en la diversitat, i així evitar l´exclusió social.

Per aconseguir aquesta finalitat basant-nos en la participació de la ciutadania, s’apunten diverses dinàmiques socials, obertes i creatives que s’aniran construint amb el temps i que incidiran en el procés de millora del barri.

El Pla Comunitari Poble-sec és una eina amb la que es pretén assolir un nivell de benestar quotidià més elevat del barri. Donada la diversitat del Poble-sec propiciem un millor coneixement de les diferents realitats socials i culturals que conviuen al barri, establint ponts de contacte i apropament per afavorir el diàleg i la comunicació entre tothom, treballant per la igualtat d’oportunitats.

Equipcomunitari

Reunió de l'equip comunitari al juny de 2010.

Es vol contribuir a cobrir les mancances existents, com complementar l’educació (sobretot en valors) de la infància i de la joventut, afavorir la integració sociolaboral de la població d’origen estranger, potenciar el respecte i la convivència entre els ciutadans del barri, portar a terme dinàmiques de treball intergeneracional, fomentar la participació voluntària, treballar per la Salut Pública, portar a terme accions concretes amb gent gran en situació d’especial dificultat.

El treball Comunitari està permetent conèixer-se entre tots els agents implicats al Poble-sec. El fet que hi hagi (com a mínim) una reunió mensual de cada comissió agilitza les tasques de coordinació i de treball, enfortint el desenvolupament comunitari i la xarxa    Forma part de:
    És un projecte de:
    xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor